Nhà phố tân cổ điển.

1-mau-kien-truc-nha-dep1

nha-pho-dep-tan-co-dien(1)

Mat tien 24

Nhà phố hiện đại.

Mat tien 2

12.7

Mat tien 8

Mat tien 37

mau-nha-pho-mau-trang-

Nhà phố liên kế.

13.3

13.6

13.5

13.2