BẢNG BÁO GIÁ THI CÔNG NHÀ PHỐ – BIỆT THỰ

STT NỘI DUNG CÔNG VIỆC THI CÔNG NHÀ PHỐ THI CÔNG NHÀ BIỆT THỰ
1 Nhân công (phần thô + hoàn thiện) 1.100.000 – 1.200.000 đ/m2.và 1.200.000 – 1.400.000 đ/m2
2 Nhân công, vật tư phần thô + nhân công hoàn thiện 2.800.000 – 3.000.000 đ/m2 và 3.000.000 – 3.400.000 đ/m2
3 Trọn gói:( Phần thô + Hoàn thiện mức khá) 4.500.000 – 5.000.000 đ/m2 4.700.000 – 6.000.000 đ/m2

GHI CHÚ: (Bảng giá trên được áp dụng từ ngày 10 tháng 2 năm 2016)
Điều kiện áp dụng:
1. Khu vực xe đi lại dễ dàng, khu vực thi công rộng rải.
2. Tổng diện tích xây dựng lớn hơn 350 m2
3. Những vấn đề khác xin vui lòng liên lạc với Anh Nguyên (0913.752.148)

HÌNH ẢNH VẬT TƯ PHẦN THÔ ;

VT PHAN THO 1

CHỦNG LOẠI VẬT TƯ HOÀN THIỆN MỨC KHÁ

chung loai vat tu

VẬT TƯ HOÀN THIỆN CAO CẤP

vat tu hoan thien